Dokter K. Brouwers

Hoe verloopt een expertiseonderzoek ?

U wordt per brief of email uitgenodigd in één van de kabinetten. Let goed op het juiste adres. Uitzonderlijk kan het gebeuren dat een volgend onderzoek door omstandigheden in een ander kabinet doorgaat. Een wegbeschrijving wordt bijgevoegd. Openbare parking is steeds ruimschoots beschikbaar. Voor het kabinet in Hasselt volstaat het een parkeerschijf te leggen. In Hechtel is parkeren gratis. In Scherpenheuvel betalend. In Leuven kan u 1 uur gratis parkeren in parking Vaartkom, recht tegenover het kabinet.

Bij een eerste onderzoek wordt altijd samen met de uitnodiging een vragenlijst meegestuurd. Sommige vragen lijken u weinig relevant, maar toch kan al deze informatie de expert helpen een correct expertiseverslag op te stellen. Het is immers de bedoeling van de medische expertise, zeker in gemeen recht, de weerslag van het ongeval op verschillende facetten van het leven te bepalen. Daarom is het belangrijk om hier een correct inzicht in te krijgen. Wij vragen u dan ook uitdrukkelijk de vragenlijst zo correct mogelijk in te vullen.

Bij het onderzoek zelf wordt eerst een ondervraging doorgevoerd waarbij het kan gebeuren dat de expert de ondervraging inspreekt in een dicteertoestel. Deze tekst wordt dan naderhand door het secretariaat uitgetypt. Het spreekt voor zich dat het de bedoeling is dat u zo volledig mogelijk bent in uw verhaal en eerlijk.
Indien nodig (meestal) wordt ook een klinisch onderzoek uitgevoerd.

Belangrijk

Zeer belangrijk is ook dat u bij uw behandelende geneesheren een volledig dossier opvraagt en dit meebrengt naar het onderzoek. Het gaat dan zowel om een verslag van de eerste vaststellingen bv op een spoedgevallendienst, als de verslagen van verdere raadplegingen en onderzoeken.
Indien mogelijk vragen wij u om een fotokopie mee te brengen die u kan achterlaten bij ons. Deze zullen altijd bij ons verslag gevoegd worden en gaan mee naar de opdrachtgever.
Indien u dit wenst mag u ook altijd zelf een beknopt overzicht op papier zetten van het verloop van het medisch verhaal en uw klachten.
 
In principe ontvangt u enige tijd na het onderzoek de nodige informatie vanwege de opdrachtgever zelf. De dokter zelf zal slechts uitzonderlijk informatie meegeven. De bedoeling is immers dat deze advies geeft aan zijn opdrachtgever die zelf daarna overneemt en met u contact opneemt.

Gemaakt door NicoWeb.be